REXIM.cz

Tisk

Ionizační zařízení a ESD produkty feed

Statická elektřina

  1. v normálním stavu je počet kladných a záporných nábojů vyvážený
  2. pokud se dva předměty o sebe třou, nestabilní elektrony začnou migrovat. Napětí mezi předměty není generováno.
  3. při oddělení předmětů vznikne nevyváženost elektronů – předměty jsou kladně/záporně nabité
  4. přiblíží-li se takto nabité předměty k uzemněným předmětům, nabité předměty se vybijíK nabíjení předmětů dochází:

  • třením – spojením a následným rozpojením předmětů
  • odtrháváním – elektrony migrují při oddělování předmětů
  • tečením a stříkáním – statika se akumuluje vlivem pohybu tekutiny
  • nabíjením – neuzemněnými vodiči nemůže proud protékat, proto se akumuluje

 Pulzátor tlakového vzduchu

Řídící jednotka pulzního vzduchu
[Popis zboží...]